Több mint biztosítás - több mint tanácsadás egy egész életre szóló szövetség.

Klímavédelmi és fenntarthatósági célok


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/2088 RENDELETE ALAPJÁN MEGFOGALMAZOTT ÉS ELVÁRT ÚJ KLÍMAVÉDELMI ÉS FENNTARTHATÓSÁGI CÉLOK

A CHT Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: alkusz) a Fenntartható kockázatú eszközalapok előtérbe helyezése néven új vállalati stratégiát alakít ki annak érdekében, hogy teljesítse az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/2088 rendelete (a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről) által elvárt új klímavédelmi és fenntarthatósági célokat.

A vállalati stratégia célja, hogy a rendeleti megfelelésen túlmenően alkusz a tanácsadással közvetített biztosítás alapú befektetési termékek esetében:

- támogatja a zöld befektetések előtérbe helyezését,

- a párizsi klímacéloknak való megfelelést,

- a klímasemlegességet továbbá

- a közvetítések során figyelmet fordít arra, hogy ügyfelei olyan eszközalap összetételű befektetéseket válasszanak, amelyekben nagy arányban találhatóak zöldebb termékportfóliók.

Alkusz folyamatosan figyeli, hogy mely biztosítók azok, akik eszközalap kínálatában szerepelnek fenntartható kockázatú eszközalapok, az ehhez kapcsolódó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokat elérhetővé teszi közvetítői számára.

Az új vállalati stratégia középpontjában a fenntarthatóság, az úgynevezett környezeti, szociális szemlélet áll.

Célunk, hogy tevékenyen óvjuk és jobbá tegyük az emberek életét. Fontosnak tartjuk, hogy hozzájáruljunk egy egészségesebb, ellenállóbb és fenntarthatóbb társadalom létrehozásához.

Az alkusz vállalati stratégiájának alappillérei;

- Fontosnak tartja a fenntarthatóság kockázatára kiemelt hangsúlyt fektető eszközalappal bíró biztosítási alapú befektetési termékek értékesítését.

- A környezeti és a társadalmi célokra is figyelmet fordító vállalatirányítás kialakítása.

- Szoros és együttműködő kapcsolat a szerződésben álló biztosítótársaságokkal a fenntarthatóság előmozdítására.

Fenntarthatósági politika;

Az alkusz törekszik arra, hogy a közvetített termékekkel következetesen haladhasson a klímasemlegesség felé vezető úton, valamint közvetítőként, az értékesítési politikájával, közvetítőként a lehetőségeihez mérten hangsúlyt helyez a párizsi klímacélokat folyamatosan beépítésére a közvetítési folyamatokba (ezáltal segítve az európai és nemzeti szinten meghatározott éghajlati célok elérését). Alkusz előtérbe helyezi azokat a biztosítás alapú befektetési termékeket, amelyek ökológiai befektetési lehetőségekkel bővítik a saját termékportfóliójukat és a fenntartható nyugdíjtervezést alkalmaznak, továbbá fenntarthatóbb életmódra és takarékosságra ösztönözni az ügyfeleit. Ennek egyik megjelenítése, hogy a biztosítás alapú befektetési termékek esetében, az ügyfelekkel kötött alkuszi megbízási szerződés megkötésekor önálló kérdés, hogy ügyfelünk kifejezett szándéka-e, hogy befektetési döntését fenntartható kockázattal bíró eszközalapok segítségével valósítsa meg.

Szerződéskötés előtti tájékoztatás:

 

Vonatkozó jogszabályhely;

Rendelet „6. cikk (1) A pénzügyi piaci szereplők a szerződéskötés előtti közzétételekben kötelesek feltüntetni a következők leírását:

a) a fenntarthatósági kockázatok befektetési döntéseikbe való integrálásának módja; és

b) a fenntarthatósági kockázatok által az általuk kínált pénzügyi termékek hozamára gyakorolt valószínű hatások értékelésének eredményei.

Amennyiben a fenntarthatósági kockázatokat a pénzügyi piaci szereplők nem minősítik relevánsnak, annak indokaira az első albekezdésben említett leírásokban röviden és egyértelműen magyarázatot kell adni.”

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2020/852 RENDELETE (2020. június 18.) a fenntartható befektetések előmozdítását célzó keret létrehozásáról, valamint az (EU) 2019/2088 rendelet módosításáról (Taxonómia rendelet)„

„7. cikk Amennyiben egy pénzügyi termék nem tartozik az (EU) 2019/2088 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének vagy 9. cikke (1), (2) vagy (3) bekezdésének hatálya alá, az említett rendelet 6. cikkének (3) bekezdésében és 11. cikkének (2) bekezdésében említett ágazati jogszabályokban foglalt rendelkezésekkel összhangban közzéteendő információkhoz a következő nyilatkozatot kell csatolni: „Az e pénzügyi termék alapjául szolgáló befektetések nem veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat.”

 

Befektetési egységekhez kötött termék esetén az ajánlati dokumentumcsomag részét képező Biztosítási termékismertető Befektetés típusa pontja kiegészül a következőkkel;

„Az Ön által választott szerződéshez választható eszközalapok a következőképp veszik figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat.”

A megjelenített táblázat eszközalaponként tartalmazza a következő besorolásokat:

Eszközalap név Az eszközalap nem veszi figyelembe a környezeti szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre vonatkozó uniós kritériumokat Az eszközalap környezeti vagy társadalmi jellemzőket, illetve ezek kombinációját mozdítja elő, és a befektetési célból kiválasztott vállalkozások helyes vállalatirányítási gyakorlatokat követnek Az eszközalap célkitűzése a fenntartható befektetés, vagy a szén-dioxid kibocsátás csökkentése
eszközalap 1 X    
eszközalap 2   X  
eszközalap 3     X

„Az egyes eszközalapokra vonatkozó részletes információ a választható eszközalapokhoz tartozó Befektetési politika és Fenntarthatósági tájékoztató nevű dokumentumban található.”

Alkusz a biztosítás alapú befektetési termékek értékesítése előtt, a fenntarthatósági politikában meghatározottak mellett, amennyiben az ügyfél számára fontos a fenntarthatósági kockázat, akkor átadjuk azoknak a biztosítóknak a fenntarthatósági tájékoztatóit, melyek megfelelnek az ügyféligényeknek.

Annak érdekében, hogy az ügyfelek megalapozott befektetési döntést tudjanak hozni, a tájékoztatások megismerésére elégséges időt biztosít.

A javadalmazási politikák átláthatósága a fenntarthatósági kockázatok integrálásának összefüggésében.

Alkusz a bevezetésre kerülő vállalati stratégia mellett alkalmazza a már bevezetésre került összeférhetetlenségi és érdekkonfliktus kezelési szabályzatában megfogalmazottak betartására.

 

A böngészőjében cookie-kat (adatfájlokat) tárolunk a felhasználói élmény javítása érdekében. További információk

Kosár tartalma

Ingyenes kiszállítás
Ingyenes kiszállítás
Tovább a kosárhoz